Arbeidsledighet

Hvordan bidrar databehandling til arbeidsledighet?
Er databehandling en årsak til arbeidsledighet? Oppfinnelse av datamaskiner har resultert i reduksjon i manuell innsats som har resultert i arbeidsled...
Kan du søke arbeidsledighet på nett?
Hvem er kvalifisert for arbeidsledighet? Hver stat setter sine egne retningslinjer for kvalifisering for arbeidsledighetsforsikringsytelser, men du kv...
Hvordan forårsaker datamaskinen arbeidsledighet?
Har datateknologi forårsaket arbeidsledighet? Teknologisk arbeidsledighet er tap av jobber forårsaket av teknologiske endringer. Det er en nøkkeltype ...
Teknologisk arbeidsledighet
Hvordan påvirker teknologien arbeidsledigheten? Teknologisk endring kan bli kilden til en økning i arbeidsledigheten, ikke bare når den reduserer ette...
Arbeidsledighetsprosent
Hva er arbeidsledigheten i verden i 2021? I følge ILO forventes rundt 220 millioner mennesker å forbli arbeidsledige globalt i 2021, mens den globale ...
Datamaskiner resulterer i arbeidsledighet for og imot
Er datamaskiner en årsak til arbeidsledighet? På kort sikt kan datamaskiner bidra til arbeidsledighet, men denne effekten bør forsvinne på lang sikt. ...
Sysselsettingens betydning for økonomien
Hvorfor er sysselsetting viktig for økonomien? Å få flere av befolkningen ut på arbeidsmarkedet (og i arbeid) er ikke bare bra for BNP, men bidrar ogs...
Er teknologi økende arbeidsledighet
Hvordan påvirker teknologiske fremskritt arbeidsledigheten? Teknologisk endring kan bli kilden til en økning i arbeidsledigheten, ikke bare når den re...
Hva står ui for med arbeidsledighet
Hva står UI for i ansettelse? Arbeidsledighetsforsikringsprogrammet, ofte referert til som UI, gir ukentlige arbeidsledighetsforsikringsutbetalinger f...
Du kan ikke registrere deg for nettjenester på dette tidspunktet
Hvordan registrerer jeg meg med ides? Kontakt dem på 1-800-247-4984 eller besøk nettsiden deres på www.ides.illinois.gov. Du kan sende inn UI-3/40-rap...
Ukentlig krav for arbeidsledighet i Washington
Hvilket nummer ringer jeg for å sende inn mitt ukentlige arbeidsledighetskrav i Washington? Send inn ditt ukentlige krav via et automatisk telefonsyst...
Arbeidsledighet på grunn av roboter
Vil roboter forårsake arbeidsledighet? Selskaper som tar i bruk roboter ansetter flere arbeidere. På et makroøkonomisk nivå virker logikken enkel Hvis...