Data

Hva er pliktene til en dataregistrator?
Datainnføringsoperatørens ansvar inkluderer:Legge inn kunde- og kontodata fra kildedokumenter innen tidsfrister.Kompilere, verifisere nøyaktighet og s...
Hva slags data kan legges inn i et regneark?
De tre typene data du kan legge inn i en celle er data, etiketter og formler. Data – verdier, vanligvis tall, men kan være bokstaver eller en kombinas...
Hva er nullfylling?
Zero-Filling er prosessen med å legge til datapunkter til slutten av FID før Fourier Transform. Zero-Filling kan forbedre datakvaliteten ved å øke ant...
Hva er forskjellen mellom DBMS og datavarehus?
DBMS er en programvare som lar brukere opprette, manipulere og administrere databaser. Database hjelper til med å utføre de grunnleggende funksjonene ...
Hva det kalles når en datamaskin godtar Undersøk og beregner resultatet.?
Hvilken type datamaskin brukes til beregninger?Hvordan ser en datamaskin data eller informasjon?Hvorfor kalles datamaskin og informasjonsbehandlingsm...
Hvilken informasjon må lagres på supermarkedets datamaskin for å få alt til å fungere korrekt?
Hvilken informasjon er lagret i en supermarkedsdatamaskin?Hvilken informasjon får supermarkeder fra lojalitetskortsystemet?Hvordan bruker du en super...
Hva er forskjellen mellom data og informasjon i datatermer?
Data er en individuell enhet som inneholder råvarer som ikke har noen spesifikk betydning. Informasjon er en gruppe data som til sammen har en logisk ...
Hva er forskjellen mellom programvare og data?
Programvare er programmer eller kommandoer som datamaskinen kan utføre. Data er relatert til informasjon som datamaskinen kan tolke. ... Programvare e...
Hvilken programvare skal brukes for å organisere informasjon i tabeller figurer felt og poster?
Hva er de to verktøyene for å organisere informasjon?Hvilken type informasjon er organisert i en datatabell?Kan du bruke Microsoft Excel til å samle ...