Kabel

Hvordan kobler du to PC-er sammen direkte ved hjelp av en cat 5-kabel?
Kan jeg bruke rett gjennom kabel for å koble til to datamaskiner?Hvilken Ethernet-kabel brukes til å koble to datamaskiner direkte?Hva bør du gjøre f...
Hva er de grunnleggende funksjonene til en kabel?
Strømkabler brukes til bulkoverføring av veksel- og likestrøm, spesielt ved bruk av høyspentkabel. Elektriske kabler er mye brukt i bygningsledninger ...
Hvordan lager du en skjøtekabel for dataskjerm?
Kan jeg koble skjermen til en skjøteledning?Kan du forlenge VGA-kabelen?Hva er ledningen som kobler datamaskinen til skjermen?Hvor mange kabler treng...
Hvordan kan du overføre programvare fra en datamaskin til en technomate TM1000D satellittmottaker ved hjelp av en nullmodemkabel RS232?
Kan du koble RS232 til USB?Hvordan bruker du en nullmodemkabel?Hva gjør et DB9 nullmodem?Hvilke enheter bruker RS232?Hva er USB til RS232?Hvor mange ...
Kan du dele et kabelmodem?
Nei. Modemet snakker med kabelselskapet ditt. Hvis du har to av dem på samme kabel (delt eller på annen måte), vil de trampe over hverandres signaler....
Hva kobler en kabel til en perifer enhet?
Hva er den vanligste kontakttypen for eksterne enheter?Er periferiutstyr vanligvis koblet med kabler til en port?Hva er en port og kontakt?Hvilken er...
Hvordan fungerer en datamaskinkabel?
En kabel, også kjent som en ledning, plugg eller kontakt overfører strøm eller data mellom enheter eller posisjoner, som er dekket av plast av en elle...
Hva er de to grunnleggende typene kabler som finnes inne i en datamaskindeksel?
Det er to hovedtyper datakabler, en datakabel og en strømkabel. En datakabel er en kabel som gir kommunikasjon mellom enheter. For eksempel, datakabel...
Hvordan får du kabel-TV fra Internett-linjen?
Bruker kabel-TV og Internett samme linje?Hvordan kan jeg få kabel på smart-TV-en min uten boks?Hvordan finner jeg koaksialkabel i huset mitt?Kan jeg ...